Python QT for Maya

ชานนท์ วิไลยุค

 
Loading...
ระดับ
04 ชั่วโมง 09 นาที
ไฟล์ประกอบการเรียน
9 บทเรียน
การทำงานใน Maya มักมีขั้นตอนที่เราสามารถเขียน Code ขึ้นมาเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานได้ หากคำสั่งนั้น ๆ เป็นคำสั่งง่าย ๆ ที่รันครั้งเดียวจบก็ไม่มปัญหา แต่หาก Code นั้น ต้องการข้อมูลโต้ตอบกับ User ก่อนการทำงาน เช่นการกรอก Input และ กรอก parameters เช่นการกรอกชื่อ Polygon กรอกจำนวน กรอก Path ต่าง ๆ เรามักต้องการ Ui เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนนี้ ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้ Qt ในการสร้าง Ui ผ่าน PySide2 ในโปรแกรมมายาแบบเบื้องต้น สำหรับ Artist ทั่วไป ให้สามารถเขียนเครื่องมือช่วยในการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 

Python QT for Maya


การทำงานใน Maya มักมีขั้นตอนที่เราสามารถเขียน Code ขึ้นมาเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานได้ หากคำสั่งนั้น ๆ เป็นคำสั่งง่าย ๆ ที่รันครั้งเดียวจบก็ไม่มปัญหา 

แต่หาก Code นั้น ต้องการข้อมูลโต้ตอบกับ User ก่อนการทำงาน เช่นการกรอก Input และ กรอก parameters เช่นการกรอกชื่อ Polygon กรอกจำนวน กรอก Path ต่าง ๆ 

เรามักต้องการ Ui เพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนนี้ ในคอร์สนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้ Qt ในการสร้าง Ui ผ่าน PySide2 ในโปรแกรมมายาแบบเบื้องต้น สำหรับ Artist ทั่วไป ให้สามารถเขียนเครื่องมือช่วยในการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น


บทที่ 1 Introduction ประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ ของ Qt 

 • Introduction ประวัติความเป็นมาคร่าว ๆ ของ Qt 


บทที่ 2 

Part1 

Part นี้เราจะเริ่มลงมือเขียน Code การสร้างหน้าต่างเบื้องต้นกัน เพียง code ไม่กี่บรรทัด เราก็สามารถสร้าง Ui ขึ้นมาได้แล้ว 

เนื้อหาใน Chapter นี้ประกอบไปด้วย 

 • Widgets คืออะไร 
 • แนะนำ Widgets ชนิดต่าง ๆ 
 • การใช้ Documentation
 • การดู Widgets จาก QtDesigner 
 • ลองสร้าง Container Widgets ใน Maya ด้วยการเขียน code 
 • การ Parent กันของ Widgets 
 • การใช้ Layout 
 • การใส่ Widgets ใน Layout

Part 2 

ในบทนี้ เราจะลองเปลี่ยน Container ที่เป็น widget ให้เป็น mainwindow, dialog แทน และการ parent Ui ของเราเข้ากับ Maya

 • แนะนำ QMainWindow, QWidget, QDialog 
 • การ parent QMainWindow เข้ากับมายา เพื่อให้ Ui เราแสดงผลอยู่ใน Maya 

Part3

ในบทนี้ เราจะเก็บ Code ให้เรียบร้อย และ save ไว้ที่ ๆ ถูกต้อง เพื่อการเรียกใช้ และแชร์ได้อย่างถูกต้อง

 • สร้าง function ให้กับ code 
 • Save ไว้ใน script directory

บทที่ 3 เขียนหน้าต่างเลียนแบบ Prefix Hierarchy ใน Maya ง่าย ๆ กัน ด้วยการเขียนด้วยมือ และการใช้ QtDesigner

ใน Chapter นี้เราจะลองใช้ความรู้ที่เรียนมาในบทแรก เขียนหน้าต่างเลียนแบบ Prefix Hierarchy ใน Maya ง่าย ๆ กัน ด้วยการเขียนด้วยมือ และการใช้ QtDesigner และจะเขียนต่อให้ทำงานได้จริง ๆ ด้วยการใช้ Signals and Slots ในบทนี้จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 • Create Ui การสร้าง Ui
 • Signals and Slots 
 • Button Signal 
 • Scope Function
 • Class vs Func
 • Ui 1 copy


บทที่ 4 ลองสร้าง Ui ด้วย QtDesigner ด้วยการเลียนแบบ Suffix Hierarchy

ใน Chapter นี้เราจะลองสร้าง Ui ด้วย QtDesigner ด้วยการเลียนแบบ Suffix Hierarchy จากบทที่แล้ว 

ในบทนี้จะได้เรียน

 • การประกอบ Widget ใน QtDesigner 
 • การแปลงไฟล์จาก .ui เป็น .py
 • การเรียกใช้ Class Ui ที่ convert มาได้
 • การ Connect Signal 

บทที่ 5 สร้างเครื่องมือเปลี่ยน path texture ที่หายแบบง่าย ๆ ขึ้นมาใช้เอง
ในบทนี้จะเป็นการลองสร้างเครื่องมือเปลี่ยน path texture ที่หายแบบง่าย ๆ ขึ้นมาใช้เอง โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบไปด้วย
 • การออกแบบเครื่องมือจาก Designer 
 • การสร้าง Code Template เอาไว้ใช้งานต่อไป
 • การเรียกใช้ Class Ui ที่ convert มาได้
 • การใช้ Signals จาก PushButton
 • การเรียก File Browser Dialog 
 • การใช้งาน QListWidget 
 • การใส่ item ผ่าน QListWidgetItem 
 • การใส่ icon ให้กับ QListWidgetItem 
 • คำสั่งการ replace texture path 
 • การเชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน


หลังจากจบ Workshop ใน Chapter 05 แล้ว เราจะสามารถเรียนรู้การสร้าง Tool โดยใช้ QDesigner และ Code Template ในการเริ่มต้นสร้าง Tool ใหม่ ๆ และการใช้ Widgets และ Signals เบื้องต้นเพื่อสร้างเครื่องมือในการทำงานได้ขออภัยไม่พบไฟล์กรุณา Login ก่อนใช้งาน Function นี้ค่ะ

-

รีวิวจากผู้เรียน

Python QT for Maya
9 บทเรียน | 04 ชั่วโมง 09 นาที
เรียนได้ทุกคลาสแค่

829 บาท

รายละเอียดอาจารย์
ชานนท์ วิไลยุค
 

อ.ต้า ครับ ผมทำงานอยู่ในวงการอนิเมชันมา 17 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ในตำแหน่ง Pipeline Lead 8 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 ผลงานที่ผ่านมา พัฒนาและดูแลระบบของบริษัทอนิเมชันสองแห่ง และทำงานอยู่เบื้องหลังผลงานต่าง ๆ เช่น Lego Animation Series, Elex cinematic, Crash Bandicoot 4, และอื่น ๆ อีกมาก

ระดับ เริ่มต้น ถึง ระดับกลาง
ระยะเวลา 04 ชั่วโมง 09 นาที
วันที่เปิด 11 Jun 2020