Introduction to Nuke for Compositing

ณัฐพล บุญศรี

 
Loading...
ระดับ
04 ชั่วโมง 55 นาที
ไฟล์ประกอบการเรียน
14 บทเรียน
ปัจจุบัน Nuke เป็นโปรแกรมสำหรับการทำ Compositing ที่ทั่วโลกนิยมใช้ ในคลาสนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม และหลักการทำงานของโปรแกรม Nuke ไปจนถึงการ Compositing แบบ Multi Pass คลาสนี้จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองในด้าน Compositing หรือคนที่อยากเป็น Compositor ในสายงาน Animation และ VFX บทเรียนในคลาสนี้เรามุ่งเน้นการสอนไปที่ การปูพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อยอดได้เข้าใจเร็วมากขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสอนให้เลือกใช้เครื่องมือหลักๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญๆในการทำงาน แล้วการนำมาปรับใช้เข้าการสถานการณ์จริง จนไปถึงสอนเทคนิคไอเดียการมองภาพเพื่อการปิดงานภาพที่ลงตัว เมื่อจบคลาสนี้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดการทำงานด้าน Composite ได้ทั้งแบบสายงาน Animation และ VFX แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราขอแนะนำให้มีการฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้ชำนาญและมีการนำความรู้พื้นฐานที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม จะยิ่งเป็นการดีต่อการทำงานในสายงานนี้มากขึ้น
 
Introduction to Nuke for Compositing
เราสอนเกี่ยวกับ Basic ในการใช้งานโปรแกรม Nuke เพื่อการต่อยอดการใช้งานในการทำ Composite 

รายละเอียดครอบคลุมแค่ไหน 
เรามีการสอนตั้งแต่แนะนำหน้าตาการใช้งานโปรแกรม การเซตหน้าต่างของโปรแกรมให้เข้ากับผู้ใช้งาน การทำความเข้าใจใน Alpha แล้วนำพาไปสู่การเรียนรู้ Node พื้นฐานที่สำคัญในโปรแกรม Nuke ตั้งแต่ การใช้ Merge Node , การใช้ Node เพื่อการปรับแต่ง Volume & Color , การทำ Roto , การ Track เบื้องต้น , การทำงานของ Multi Channel , การ Shuffle , รวมไปถึงการจบงาน Composite แบบง่ายๆแต่ใช้งานได้จริง

ผู้เรียนจะได้อะไรจากคลาสนี้บ้าง  
บทเรียนในคลาสนี้เรามุ่งเน้นการสอนไปที่ การปูพื้นฐานที่แข็งแรงเพื่อผู้เรียนจะได้ศึกษาต่อยอดได้เข้าใจเร็วมากขึ้น โดยเริ่มต้นตั้งแต่การสอนให้เลือกใช้เครื่องมือหลักๆที่เป็นเครื่องมือสำคัญๆในการทำงาน แล้วการนำมาปรับใช้เข้าการสถานการณ์จริง จนไปถึงสอนเทคนิคไอเดียการมองภาพเพื่อการปิดงานภาพที่ลงตัว

ต่อยอดไปถึงไหนได้บ้าง 
เมื่อจบคลาสนี้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดการทำงานด้าน Composite ได้ทั้งแบบสายงาน Animation และ VFX แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราขอแนะนำให้มีการฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้ชำนาญและมีการนำความรู้พื้นฐานที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม จะยิ่งเป็นการดีต่อการทำงานในสายงานนี้มากขึ้น


บทเกริ่นนำ Introduction Time : 3 - 5 min
 • พูดถึงภาพรวมของหลักการทำงานของโปรแกรม Nuke และสิ่งที่สอนในคอร์ส Introduction to Nuke for Compositing
บทที่  1  Basic Interface Overview and Setting Layout Time : 5 - 10 min
 • อธิบายภาพรวมหน้าต่างการทำงานสำคัญๆ ภายในโปรแกรมNuke และการปรับแต่ง Layout เพื่อให้เหมาะแก่การทำงานของแต่ละคน
บทที่ 2  Import Footage / Format Setting / Element Time : 10 min
 • อธิบายวิธีการ Import file ในแบบต่างๆ ลงมาใช้งาน Node Graph เบื้องต้น / อธิบาย Dope Sheet / สอนการใช้งาน Node Viewer และการใช้ปรับ Format Setting ใน Project setting
บทที่ 3 Basic Node Networks Workflow / Playback and Rendering Time : 5 - 10 min
 • อธิบายการต่อ Node เบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆและการ play preview ก่อนการตั้งค่าการrender output
บทที่ 4  Adjusting Color Nodes Time : 10 min
 • สอนการใช้ Node ต่างๆที่ใช้บ่อยในการปรับสีและอธิบายหลักการท างานของของค าสั่งแต่ละค าสั่ง
บทที่ 5  Working with Transforms / Keyframing / Curve Editor Time : 5 - 10 min
 • สอนการต่อ Node เมือต้องใช้งานร ่วมกันกับการ Translate Rotate Scale แล้วมีการ KeyFrame โดยจะสอนใช้ร่วมกับการปรับกราฟใน Tab Curve Editor
บทที่ 6  Masking with Roto and Rotopaint Time : 5 - 10 min
 • สอนการทำ masking ด้วยการใช้node Roto , Rotopaint
บทที่ 7  Basic Keying / Key Green Screen Time : 5 - 10 min
 • สอนการ Matte alpha ของวัตถุและการ Key Green Screen ด้วยการใช้ Node KeyLight, Primatte และ Keyer
บทที่ 8  Basic Tracker Nodes Time : 10 min
 • สอนการ Tracking วัตถุเบื้องต้น ด้วยการใช้ Node Track และ Planar Track
บทที่ 9  Shuffle , Copy and unPremults , Premults Time : 5 - 10 min
 • อธิบายให้รู้จักกับ Node shuffle , Copy และ unPremults , Premults ซึ่งเป็นNode สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานไฟล์ Multi Chanel
บทที่ 10  What is Multi Channel ? Time : 10 min
 • อธิบาย Pass ต่างๆ ที่ได้มาจากการเรนเดอร์และการนำมาใช้งานจริงใน shot แบบคร่าวๆ
บทที่ 11  Basic 3D Nodes Overview Time : 8 - 10 min
 • สอนการใช้งาน Basic Node ในโหมด 3D รวมถึงการ reLight แสงด้วย
บทที่ 12  Basic Element Composite / Playback and Rendering Time : 8 - 10 min
 • ยกตัวอย่างการ Composite จบภาพ แบบเบื้องต้น และการ play preview ก่อนการตั้งค่าการ render output

ขออภัยไม่พบไฟล์กรุณา Login ก่อนใช้งาน Function นี้ค่ะ

-

รีวิวจากผู้เรียน

Introduction to Nuke for Compositing
14 บทเรียน | 04 ชั่วโมง 55 นาที
เรียนได้ทุกคลาสแค่

829 บาท

รายละเอียดอาจารย์
ณัฐพล บุญศรี
 

จากประสบการณ์ในการทำงานถึง 10 ปี ปัจจุบัน อาจารย์บอส ทำงานในตำแหน่ง Compositor Supervisor โดยรับหน้าที่ในการ พัฒนาทีม และการทำ Master shot บริหารจัดการจนถึงการแก้ปัญหาให้กับทีม

ระดับ เริ่มต้น ถึง ระดับกลาง
ระยะเวลา 04 ชั่วโมง 55 นาที
วันที่เปิด 12 Aug 2020