Houdini with Pyro Deepdown

กุลพงษ์ ไวยามัจมัยกุล

 
Loading...
ระดับ
05 ชั่วโมง 59 นาที
ไฟล์ประกอบการเรียน
3 บทเรียน
สอนสเต็ปการใช้งาน Houdini เพื่อสร้าง Tool สำหรับทำงาน FX แบบระเบิดให้ได้ เชพและดีเทลในระดับสูง - ในคอร์สการสอนจะเริ่มจากระดับ เริ่มต้น (basic) จนไปถึงส่วนที่เป็น (advanced) ที่เกี่ยวกับการซิมด้วยการต่อ node ให้ลึกขึ้นแล้ว เพิ่มส่วนทีซิม explosion ด้วย Upres ให้ได้ดีเทลที่มากขึ้นอีกเท่าตัว หลังจาก ซิมเสร็จก็ เรียนรู้การสร้างเชดใน Houdini สำหรับการ render ใน mantra ให้ได้ลุคในแบบที่เหมือน ระเบิดจริงๆ ตอนท้ายของคอร์สจะเป็นการสอนให้เตรียมทำงานในส่วนทีจะ publish ออกไปให้ทีมอื่นได้เอาไปใช้ต่อ - เรียนรู้การใช้งาน Houdini ในระดับ advance เพื่อต่อยอดการทำงานและประยุกต์ใช้โนดในการทำให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในคอร์สจะเริ่มจากต่อแบบเริ่มต้นไปจนถึง ส่งต่องานไปให้ทีมอื่นได้เอา FX ไปใช้ต่อ
 

-   สอนสเต็ปการใช้งาน Houdini เพื่อสร้าง Tool สำหรับทำงาน FX แบบระเบิดให้ได้ เชพและดีเทลในระดับสูง

-   ในคอร์สการสอนจะเริ่มจากระดับ เริ่มต้น (basic) จนไปถึงส่วนที่เป็น (advanced) ที่เกี่ยวกับการซิมด้วยการต่อ node ให้ลึกขึ้นแล้ว เพิ่มส่วนทีซิม explosion ด้วย Upres ให้ได้ดีเทลที่มากขึ้นอีกเท่าตัว หลังจาก ซิมเสร็จก็ เรียนรู้การสร้างเชดใน Houdini สำหรับการ render ใน mantra ให้ได้ลุคในแบบที่เหมือน ระเบิดจริงๆ ตอนท้ายของคอร์สจะเป็นการสอนให้เตรียมทำงานในส่วนทีจะ publish ออกไปให้ทีมอื่นได้เอาไปใช้ต่อ

-   เรียนรู้การใช้งาน Houdini ในระดับ advance เพื่อต่อยอดการทำงานและประยุกต์ใช้โนดในการทำให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในคอร์สจะเริ่มจากต่อแบบเริ่มต้นไปจนถึง ส่งต่องานไปให้ทีมอื่นได้เอา FX ไปใช้ต่อ

            บท แนะนำอาจารย์

            บท แนะนำคลาส

            บทที่ 1 แนะนำการสร้าง Pyro fx ที่ลึกขึ้นในระดับการสร้าง Asset Tool

                        -แนะนำการสร้าง Pyro fx ที่ลึกขึ้นในระดับการสร้าง Asset Tool การเพิ่มรายละเอียดให้กับตัวคำนวณ

                        -เรียนรู้การสร้าง Asset แบบมืออาชีพ

                        -เรียนรู้การเขียนคำสั่ง และการทำ Pyro fx แบบมืออาชีพ ใน Production แบบ Hollywood

                        -เรียนรู้การเตรียม Houdini scene เพื่อให้เป็น Asset Tool

                        -จัดการกับ Asset ที่โหลดเข้ามา พร้อมกับเข้าใจการเซ็ทขนาด Scene เพื่อทำ Simulation

            บทที่ 2 รู้จักการสร้าง Emitter สำหรับ Pyro ด้วย Particle

                        -รู้จักการสร้าง Emitter สำหรับ Pyro ด้วย Particle

                        -จัดการกับ Emitter ให้มี Detail มากขึ้นด้วย Vop

            บทที่ 3 สร้าง Pyro แล้วเรียนรู้การใช้ เซ็ทอัพซิมให้ได้แบบ Hollywood Production

                        -สร้าง Pyro แล้วเรียนรู้การใช้ เซ็ทอัพซิมให้ได้แบบ Hollywood Production

                        -เรียนรู้การใช้ Gas Solver เพื่อให้ได้ Detail สำหรับการซิม

                        -เรียนรู้การใช้ Velocity from Point และการใช้ Force ต่างๆ

            บทที่ 4 รู้จักการเซ็ทอัพ Pyro Upres Mode เพื่อให้ Simulation มีรายละเอียดสูงขึ้น

                        -รู้จักการเซ็ทอัพ Pyro Upres Mode เพื่อให้ Simulation มีรายละเอียดสูงขึ้น

                        -เตรียม Scene ทั้งหมดให้สามารถใช้เป็น Tool ได้

            บทที่ 5 เรียนรู้การใช้ Particle เพื่อการทำ Section อื่นๆ ของระเบิด เช่น Debris, Spark

                        -เรียนรู้การใช้ Particle เพื่อการทำ Section อื่นๆ ของระเบิด เช่น Debris, Spark

            บทที่ 6 เรียนรู้การจัดแสง และ เซ็ท Shade สำหรับการทำระเบิด

                        -เรียนรู้การจัดแสง และ เซ็ท Shade สำหรับการทำระเบิด

                        -ลงลึกในรายละเอียดสำหรับ Mantra for VFX with Hollywood Style

            บทที่ 7 จัดเตรียมซีนให้พร้อมสำหรับการ Export to Other Pipeline

                        -จัดเตรียมซีนให้พร้อมสำหรับการ Export to Other Pipeline

                        -Making and Publish Tool เพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้

ขออภัยไม่พบไฟล์กรุณา Login ก่อนใช้งาน Function นี้ค่ะ

-

รีวิวจากผู้เรียน

Houdini with Pyro Deepdown
3 บทเรียน | 05 ชั่วโมง 59 นาที
เรียนได้ทุกคลาสแค่

829 บาท

รายละเอียดอาจารย์
กุลพงษ์ ไวยามัจมัยกุล
 

FX Artis ที่มีความสำเร็จในด้านการทำ Dynamic Simulation. เป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจและจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี สาขาที่เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย Maya, Houdini และ Realflow. จากประสบการณ์ 15 ปีในการทำ VFX กับตำแหน่ง FX ถึงปัจจุบันก็ยังคงตั้งใจที่จะพัฒนาความสามารถในทักษะด้านอื่นๆ จนสามารถทำ Model, Texture, Lighting, Render และ Composite. มีความสามารถในการทำ FX ด้วยโปรแกรม Maya และ Houdini FX pyro particle RBD, Water and Ocean สำหรับโปรแกรมอื่นๆสามารถใช้ได้ทั้ง Realflow, Krakatoa, Vray, Photoshop, Illustrator, After Effect โดยปกติแล้วเป็นคนที่มีความเป็นกันเองและสามารถสื่อสารในทีมรวมถึงในองค์กรได้ดีและที่สำคัญเป็นคนที่ไม่หยุดในการพัฒนาตนเอง

ระดับ ระดับกลาง
ระยะเวลา 05 ชั่วโมง 59 นาที
วันที่เปิด 05 Oct 2020